Oosterse wijsheden voor in Fortune Cookies

Op zoek naar Fortune Cookies om in te zetten tijdens een evenement? Leuke campagnes en acties zijn mogelijk door de tekst in het cookie zelf te bepalen. Kies bijvoorbeeld voor Oosterse teksten die passen bij de Aziatische cultuur. Perfect voor een Oosters evenement of restaurant.

Kies 3 tot 5 teksten uit en bestel hier je Fortune Cookies met eigen teksten. Maak het nog leuker en laat de folie van jouw Fortune Cookies bedrukken met jullie logo.

Laat je inspireren met Oosterse teksten & uitspraken

De edele mens verlangt dat de mensen goed zijn, maar hij dwingt hen daar niet toe (Li Chi)
Een verstandig idee op het juiste ogenblik is beter dan een harde les (Han Ying)
Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen (Confucius)
De mens is van nature slecht; goedheid is het resultaat van bewuste activiteit (Hsün Tzoe)
Er is geen grotere ramp dan het onderschatten van een vijand (Lao-tse)
Hoe goden en geesten er uitzien weet men niet; niemand heeft hen gezien. Daarom zijn ze gemakkelijk te schilderen (Han Fei-Tzoe)
Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen (Confucius)
Zij die weten, spreken niet; zij die spreken, weten niet. (Lao-tse)
Wie alles luchtig opneemt, kan geen succes hebben; maar wie geen succes heeft, moet dat luchtig opnemen. (Tang Sien-Tzoe)
De wijze heeft geen onwrikbare beginselen; hij past zich aan bij anderen. (Lao-tse)
Wij kennen het leven niet; hoe kunnen wij de dood dan kennen? (Confucius)
Wat alle dingen in het leven waarlijk bezielt is de liefde (Tsjow-Li)
Genoeg hebben is geluk. Meer dan genoeg hebben is schadelijk. Dat geldt voor alle dingen, maar vooral voor geld (Lao- tse)
Veel bloemen en weinig vruchten, dat is de wijsheid van de hemel; veel woorden en weinig daden, dat is de domheid van de mensen (Li-Tji)
Geen mens kan duizend dagen achtereen en ongestoord van geluk genieten zoals de bloemen ook geen honderd dagen blijven bloeien. (Tseng-Kuang)
Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer verliest. (Meng-Tse)
Eis veel van jezelf, verwacht weinig van anderen, dat bespaart je veel ergernis. (Confucius)
Een dichter die geen genie is, is een idioot. (Mao Toen)
Deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig buren. (Confucius)
Wie deugd heeft, geeft; wie geen deugd heeft, eist. (Lao-tse)
Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. (Lao-tse)
Hoe meer wetten er zijn, des te meer dieven. (Lao-tse)
Weten wat juist is en het niet in praktijk brengen, is gelijk aan gebrek aan moed. (Confucius)
Als een mens partijdig is, ziet hij de dag aan voor de nacht en wit voor zwart. (Lü Poe Wei)